×

Wiadomość

REKRUTACJA DO I KLAS SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH - prezentacja

Opublikowano: piątek, 20 maj 2022
Wioleta Balczun

W załączniku zamieszczamy prezentację dotyczącą : REKRUTACJA DO I KLAS SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki NA ROK SZKOLNY 2022/2023. 

Film instruktażowy

Opublikowano: poniedziałek, 16 maj 2022
Wioleta Balczun

Szanowni Kandydaci, 

Zachęcamy do zapoznania się z filmem instruktażowym dotyczącym Rekrutacji.

Mamy nadzieję, że pomoże on Wam spokojniej przejść ten proces. 

 https://suwalki.edu.com.pl/kandydat/app/index.html

NABÓR UCZNIÓW DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Opublikowano: poniedziałek, 09 maj 2022
Wioleta Balczun

Podobnie jak w ubiegłych latach w mieście Suwałki nabór do szkół ponadpodstawowych odbędzie się przy pomocy elektronicznego systemu, w którym zgromadzone zostały informacje na temat szkół oraz proponowanych przez nie oddziałów.

Wszystkie informacje wraz z możliwością rejestracji będą dostępne
na stronie:    https://suwalki.edu.com.pl/

Przy pomocy systemu elektronicznego kandydaci mogą składać wnioski
od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00

Uwaga!! Nabór do szkół z oddziałami dwujęzycznymi i oddziałem międzynarodowym trwa krócej, tj. do 31 maja 2022 r. do godz. 15.00.
Do tych oddziałów zostanie również przeprowadzony sprawdzian kompetencji językowych.

Od 24 czerwca do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00 należy złożyć w tzw. „szkole pierwszego wyboru” kopię lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

21 lipca 2022 r. o godz. 10.00 zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 21 do 29 lipca 2022 r. do godz. 15.00 kandydaci będą mieli czas
na podjęcie ostatecznej decyzji i dostarczenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu (o ile nie zrobili tego wcześniej) do szkoły, do której zostali zakwalifikowani i w której chcą kontynuować naukę. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz/lub psychologicznych.

1 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00 szkoły podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Informacje o zaplanowanej ofercie edukacyjnej przez publiczne szkoły ponadpodstawowe na rok szkolny 2022/2023

Opublikowano: poniedziałek, 25 kwiecień 2022
Wioleta Balczun

W załączniku zostało udostępnione pismo z Kuratorium Oświaty w Białymstoku dot. informacji o zaplanowanej ofercie edukacyjnej przez publiczne szkoły ponadpodstawowe na rok szkolny 2022/2023.

 

Dzień Otwarty w Zespole szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach

Opublikowano: czwartek, 14 kwiecień 2022
Wioleta Balczun

Zaproszenie na dni otwarte Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach

Opublikowano: poniedziałek, 11 kwiecień 2022
Wioleta Balczun

W załączniku znajdują się informacje o Dniu Otwartym w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach.

Attachments:
Download this file (doc00323120220408091836.pdf)doc00323120220408091836.pdf[ ]250 kB

Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku

Opublikowano: poniedziałek, 28 marzec 2022
Wioleta Balczun

W związku ze zbliżającą się rekrutacją do szkół ponadpodstawowych Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku przedstawia ofertę kształcenia specjalnego.  Zainteresowanych zapraszamy na Dzień Otwarty Szkoły, który odbędzie się 5
kwietnia w godzinach 10:00-17:00.  W trakcie spotkania będzie można uzyskać informacje o Szkole Przysposabiającej Do Pracy Nr 1, o kierunkach kształcenia w Branżowej Szkole I stopnia, porozmawiać z nauczycielami, pedagogiem oraz zwiedzić pracownie praktycznej nauki zawodu.

Poniżej informacje dotyczące oferty edukacyjnej:

link do filmów o szkole:
https://youtu.be/hX8DN853H2o
https://youtu.be/yZRZB8t1lzk

Attachments:
Download this file (bran 21.jpg)bran 21.jpg[ ]2120 kB
Download this file (BS I st Cukiernik.jpg)BS I st Cukiernik.jpg[ ]1617 kB
Download this file (PRZYSPO 2.jpg)PRZYSPO 2.jpg[ ]2283 kB
Download this file (ZS16 INFO. 2022.pdf)ZS16 INFO. 2022.pdf[ ]1772 kB

Prezentacja Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie

Opublikowano: poniedziałek, 28 marzec 2022
Wioleta Balczun

Prezentacja ZSL Ruciane-Nida ED. 19_05_21.pptx
<https://drive.google.com/file/d/1sNZeh10uTcj147XzKSjRm_vgoh3kCm_U/view?usp=drive_web>

Attachments:
Download this file (ulotka-nowa-2022.pdf)ulotka-nowa-2022.pdf[ ]1168 kB

Zaproszenie na dni otwarte do Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku

Opublikowano: poniedziałek, 28 marzec 2022
Wioleta Balczun

Zaproszenie oraz informacje o ofercie na rok szkolny 2022/2023 w załączniku. 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Opublikowano: poniedziałek, 28 marzec 2022
Wioleta Balczun

TERMINY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

1

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

od 16.05.2022 r. do 20.06. 2022 r.

do godz. 15.00

2

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

od 16.05.2022 r. do 30.05.2022 r.

do godz. 15.00

3

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkoły.

od 24.06.2022 r. do 13.07. 2022 r.

do godz. 15.00

4

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych lub prób sprawności fizycznej lub sprawdzianu kompetencji językowych.

od 31.05.2022 r. do 13.06.2022 r.

5

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej lub sprawdzianu kompetencji językowych.

do 15.06.2022 r .

6

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach.

do 13.07.2022 r.

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 20.07.2022 r.

8

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

od 16.05.2022 r. do 25.07. 2022 r.

9

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

od 21.07.2022 r. do 28.07.2022 r.

 do godz. 15.00

10

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

29.07.2022 r. do godz.14.00