×

Wiadomość

Żyjmy Zdrowo na Sportowo 2018

Opublikowano: niedziela, 18 luty 2018
Marek Zdancewicz

„Żyjmy zdrowo na sportowo”

 

                Uczniowie ze szkół podstawowych z gminy Szypliszki w Słobódce, Kaletniku i Jasionowie po raz kolejny wzięli udział w projekcie pt.: „Żyjmy zdrowo na sportowo” realizowany przez Uczniowski Klub Sportowy "Szelment" w Słobódce.

Głównym założeniem projektu była realizacja zajęć ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej i powszechne objęcie wszystkich uczniów klas najmłodszych I-III ze szkół podstawowych. W ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki 128 uczniów szkół podstawowych skorzystało z atrakcyjnych zajęć.

Zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej dla dzieci to zajęcia łączące w sobie cechy gimnastyki gier i zabaw oraz tańca. Towarzysząca często muzyka i sprzęt fitness sprawia, że jest to ciekawa i lubiana forma zajęć ruchowych, która pobudza oraz aktywizuje do aktywności fizycznej oraz wspomaga rozwój psychofizyczny dzieci. W ramach zajęć stosowane są ćwiczenia ogólnorozwojowe wzmacniające wybrane grupy mięśniowe, równoważne, koordynacyjne, oddechowe oraz korekcyjne.

Zajęcia były realizowane w formie odpowiadającej wiekowi i możliwościom psychoruchowym uczestników. Podczas zajęć uczniowie kształtowali nawyk prawidłowej postawy, przeciwdziałali powstawaniu wad postawy, zapobiegali nadwadze i otyłości. Zajęcia pozwoliły na przeciwdziałanie wykluczeniu sportowemu i społecznemu oraz kształtowały umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.

Projekt przyczynił się również do poprawy kondycji i podniesienia ogólnej sprawności fizycznej uczniów, którzy mieli możliwość wykorzystania wolnego czasu w aktywny sposób.  Zajęcia odbywały się pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, nauczycieli wychowania fizycznego
 z przygotowaniem do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.

Prowadzący widzą potrzebę prowadzenia takiego rodzaju zajęć i chcieliby kontynuować je przyszłości.

Zajęcia odbywały się w 7 grupach i prowadzone były przez 28 tygodni w dwóch edycjach: wiosennej i jesiennej, systematyczne zajęcia sportowe odbywały się 2 razy w tygodniu. Łącznie zostało przeprowadzonych 56 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy.

 

Informacje o Projekcie można uzyskać:

Uczniowski Klub Sportowy „Szelment”

Słobódka 9, 16-411 Szypliszki

Marek Zdancewicz  87 568 10 77