Rada Pedagogiczna

Opublikowano: czwartek, 18 luty 2021 JG

Dyrektor szkoły: p. Marek Zdancewicz  (n-l wychowania fizycznego)

Wicedyrektor szkoły: p. Anna Guzewicz (pedagog)

 

Wychowawcy w Szkole Podstawowej w Słobódce
                      Rok szkolny 2022/2023

                          (stan na 01.09.2022)

Klasa 

 

Wychowawca

ZWP 3 latki

Sala nr 18

 

Tomaszewska Ewa

ZWP 4 latki

Sala nr 18

ZWP 5 latki

Sala nr 20

Bobrowska Paula

„0”

Sala nr 24

Zalewska Edyta

I

Sala nr 6

Burzyńska Danuta

II

Sala nr 19

Bożena Szczęsna

III

Sala nr 22

Grygutis Ewa

IV

Sala nr 9

Słowikowska Agata

V

Sala nr 10

Gawinowicz Żaneta

VI

Sala nr 11

Śliwiński Szymon

VII

Sala nr 21

Staskielunas Aneta

VIII

Sala nr 8

Pupel Grażyna

 

 

Pozostali nauczyciele:

  1. Mirosława Zakrzewska (psycholog szkolny, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne)drzej Orzechowski (historia, WOS, EDB)
  2. Emilia Obuchowska (n-l świetlicy szkolnej, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne)
  3. Beata Szyszko - Anzulewicz (muzyka, rytmika)
  4. Teresa Leśniewska (religia)
  5.  Paulina Ratomska ( fizyka, biologia)
  6. Joanna Sołomianko-Trzyna  (chemia)
  7. Andrzej Orzechowski - (historia, wos, EDB)
  8. Wojciech Słowikowski (wychowanie fizyczne)
  9. Szymon Śliwiński (j.angielski
  10. Jan Grzędziński (informatyka, geografia)
Odsłony: 1597