×

Wiadomość

Podsumowanie innowacji metodyczno - programowej w grupie 0A

Opublikowano: sobota, 22 czerwiec 2024 Ewa Brodowska

U dzieci w wieku przedszkolnym z roku na rok obserwuje się znaczne obniżenie sprawności manualnej rąk, czego objawem jest zbyt wolne tempo wykonywanych czynności, a także zbyt mała precyzja ruchów dłoni. Dzieci coraz częściej mają także problem z utrzymaniem prawidłowej pozycji siedzącej podczas prac stolikowych, co przekłada się na problem z koncentracją i niechęć do podejmowania zadań manipulacyjno-precyzyjnych.

W roku szkolnym 2023/2024 w oddziale przedszkolnym 0A, Edyta Zalewska i Urszula Karmiłowicz przeprowadziły dwie innowacje metodyczno-programowe „Grafomotoryka w zabawie – rozwijanie sprawności motorycznych dzieci w wieku przedszkolnym” oraz „Ruch i komunikacja to najlepsza integracja” bazującą na metodzie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Głównym celem innowacji było budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych oraz integracji dzieci. Rozwijanie zdolności manualnych, małej i dużej motoryki, normalizacja napięcia mięśniowego, doskonalenie sprawności grafomotorycznej i nauki pisania oraz doskonalenie procesów poznawczych.  

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w okresie od października 2023r. do maja 2024 r. Rodzice dzieci zostali poinformowani o planowanej innowacji podczas pierwszego zebrania we wrześniu. Na każdych zajęciach chętni uczniowie wykonywali propozycje aktywności ruchowych, które przebiegały w kilku etapach: wspólne powitanie, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia oparte na relacji „z”, ćwiczenia oparte na relacji „przeciwko”, ćwiczenia oparte na relacji „razem”, ćwiczenia relaksacyjne, wspólne pożegnanie. Uczniowie chętnie wykonywali ćwiczenia samodzielnie, w pracach oraz grupowo. Wprowadzenie szeregu nowych działań miało wpływ na poprawę wyżej wymienionych elementów w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie. Stosowane metody oparte były na praktycznym działaniu. Wszystkie ćwiczenia dostosowane zostały do potrzeb uczestników zajęć i dobrane adekwatnie do wieku uczniów, ich zainteresowań i możliwości psychofizycznych.

Ewaluacja zajęć polegała na obserwacji zachowania dzieci w okresie trwania całej innowacji, wspólnych rozmowach z dziećmi – omówieniu ćwiczeń, ich spostrzeżeń i odczuć.  Rozmów z rodzicami dzieci i obserwacji innych nauczycieli. Zajęcia wzbogaciły program wychowania przedszkolnego zerówki, rozwinęły zdolności manualne, procesy poznawcze dzieci. Rozwinęły ogólną sprawność ruchową. Stworzyły możliwości redukcji napięć i negatywnych emocji. Pozwoliły na budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych oraz poznanie siebie i swojego ciała, a także zwiększenie samoświadomości. Wzmocniły pewność siebie i poczucia bezpieczeństwa w swoim otoczeniu. Poprawiły umiejętność współpracy z partnerem i grupą. Dzieci poznały sposoby na wyciszenie się i zrelaksowanie. 

https://photos.app.goo.gl/gBqaYafZ89jENkSf6 

Odsłony: 24